Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Nyugati Fejlesztései területek AkcióterületNyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület. Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából. A teljes dokumentum megtekinthető itt. – Lakossági fórum lesz 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor.

részlet Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából

AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek megvalósításával a célok elérhetők, és amelyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

AT1. Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

AT1. Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

AT1. Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Az akcióterület elhelyezkedése:
Az akcióterület a Város Ny-i részén az M1 és az 1.sz. főút között található a 8102 sz. főút mentén található, mely terület a tökéletes közlekedési kapcsolatoknak köszönhetően jelentős fejlesztési potenciállal rendelkezik.

Az akcióterület határa: K-ről a Muskátli utca; D-ről az M1 autópálya, mely egyben közigazgatási határ is; Ny-ról a Légimentő út; É-ról a Szabadság út Az akcióterületen végrehajtandó projektek a következő stratégiai célok megvalósulásához járulnak hozzá: S2; S3; S4; S10

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások

A terület közlekedési kapcsolatai kiválóak, ahol jelentős méretű beépítetlen önkormányzati-, illetve magántulajdonban lévő Kereskedelem, szolgáltató gazdasági területek (GKSZ)-, és Különleges területek (K) besorolású ingatlanok találhatóak, mely adottságokkal a terület jelentős fejlesztési potenciállal rendelkezik. A Nyugati Ipari Terület Városrész ezen akcióterületként kijelölt területén az ingatlanok beépítése előtt meg kell valósítani a terület rendeltetésszerű használatához szükséges infrastrukturális (közmű- és úthálózat) beruházásokat, így rövid-, középtávon a beavatkozások I. ütemének ezen infrastrukturális beruházásoknak kell, hogy legyen.

A Muskátli utca és a Kaktusz utca közötti – szinte teljes mértékben önkormányzati tulajdonú – területen található a Csiki-pihenőkert, mely a Város egyik színfoltja, ami nagy népszerűségnek örvend. A Csíkipihenőkert nyári táboroknak ad otthont, melynek épületállományának megújítása időszerűvé vált, így rövidközéptávon a fejlesztés koncepciójának véglegesítése és az előkészítő munkálatok (tervezés, esetlegesen szükséges infrastrukturális fejlesztések) után I. ütemben megvalósulhatnak a vizesblokkok, az oktató- és kiállító termek. A területen a Csíki-pihenőkert alatti területen található nagykiterjedésű szintén önkormányzati tulajdonú ingatlanok sorsa jelenleg még nem eldöntött, így rövid-, középtávon mindenképpen szükséges a beruházási cél meghatározása, mely után következhetnek az előkészítő munkálatok részeként a tervezések és az infrastrukturális (út és közmű) beruházások, az ingatlanok beépítései csak ezen beruházások megvalósítása után kezdődhetnek meg.

A Szabadság út – Légimentő utca – Kaktusz utca által határolt terület ingatlanjai magántulajdonban vannak, melyek beépülésére már több elképzelés is napvilágot látott az elmúlt 10-15 évben, melyek közül ezidáig egyik fejlesztés sem jutott el a megvalósítás szintjéig. A csatornahálózat jelenleg a Virág utcában a Csíkipihenőkertig kiépített, úgyhogy annak meghosszabbítása mindenképp szükséges.

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Az akcióterület tulajdonviszonyai

A területen két jelentősebb úthálózati elem megvalósítása is tervezett, egyik a jelenleg túlzsúfolt jelzőlámpás Légimentő utca és Szabadság út csomópontjának körforgalmi csomóponttá való átépítése, valamint a Város szervízutjának, Baross utca és Kaktusz utca közötti szakaszának megépítése, melyek előkészítő munkálatai (tervezés) középtávon, megvalósításai hosszú távon tervezettek.

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Önkormányzati tulajdon az akcióterületen: Az akcióterület Muskátli utca és Kaktusz utca között található területe szinte teljes mértékben önkormányzati tulajdonban van, a többi ingatlan jellemzően magántulajdonú, valamint az úthálózati elemek Magyar Állam tulajdonában vannak.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT1)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT1)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT1)

Akcióterületek tartalomjegyzéke:

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Törökugrató Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület